Shop TMDV

Shop TMDV

Khác với Shophouse, Shop TMDV chỉ có duy nhất chức năng kinh doanh. Shop được thiết kế chuyên biệt để có thể kinh doanh ở tất cả các tầng, phục vụ tối đa nhu cầu khai thác kinh doanh của chủ sở hữu. Với thiết kế nói trên, khả năng khai thác kinh doanh của shop TMDV cao hơn nhiều so với shophouse thông thường. Điểm đặc biệt của shop TMDV là thời gian sở hữu chỉ 50 năm, tuy nhiên, sau khi hết hạn 50 năm, chủ sở hữu vẫn được phép gia hạn thời gian sở hữu.
Xem chi tiết